Drei neue KFPS Deckhengste

By M_N_ | Zucht

Hier mal der (niederländische) Bericht über die drei gekörten Hengste.

Zwei der drei Hengste werden auf “Stal Henswoude” stationiert (Wimer 461 und Wylster 463) letzterer ist auch im Eigentum der familie Bouma. Beide hengste stammen aus der gleichen Zucht (fan ‘e Wigêri). Somit stehen auf Henswoude (inkl Lute 304) 5 KFPS Hengste auf Station. Wytse 462 wird auf der Station “Spannenburg” in Tjerkgast stehen.

Tijdens de eindbeoordeling van het Centraal onderzoek zijn zaterdag alle drie de nog overgebleven hengsten ingeschreven in het stamboekregister. Het drietal voldeed tijdens de tuig- en menproef voldeed aan de verwachtingen van de jury en slaagde met mooie cijfers. Alle drie de hengsten zijn de eerste goedgekeurde zonen van hun vader. Opvallend feit is dat twee van de drie hengsten (Wimer 461 en Wylster 463) zich hebben gekwalificeerd via de herkansing en hadden zich eerder reeds in de kijker gespeeld tijdens de rubriek voor jonge tuigpaarden tijdens de fokdagen. De herkansing, die in 2008 werd toegevoegd aan het selectiesysteem, heeft hiermee het nut bewezen. De ingerschreven hengsten:

Wimer 461 (voorheen Winfried) is een zoon van Hinne 427 uit diens eerste jaargang, uit een stermerrie van Heinse 354. De grootmoeder is een sterpreferente merrie van Tjimme 275. Wimer is correct gebouwde, ruim voldoende rastypische hengst. Wimer liet in het tuig, net als onder het zadel een sterk gebruik van het achterbeen zien. Hij bracht hem uiteindelijk op een score van meer dan 80 punten in alle drie de disciplines, een resultaat dat voor weinig hengsten is weggelegd. Wimer 461 zal beschikbaar komen via hengstenstation Henswoude van de familie Bouma uit Oldeboorn.

Wytse 462 (voorheen Wiebe K.) is een zoon van de vorig jaar op basis van nakomelingen goedgekeurde hengst Arjen 417. Z’n stermoeder van de preferente Oege 267 werd dit jaar preferent. Wytse’s grootmoeder is de bekende modelpreferente Reitse 272-dochter Rix. De rassige Wytse heeft gedurende het verrichtingsonderzoek zowel qua exterieur als qua verrichting sterk verbeterd. Na een prima rijproef, 4 weken terug, verraste hij eveneens in het tuig. Hoewel ogenschijnlijk wat geïmponeerd door de omgeving, viel in de tuigproef z’n uitstekende techniek van het achterbeen op en valt hij op door z’n zeer goede stap. Wytse 462 komt beschikbaar via het hengstenstation Spannenburg van de familie De Jong uit Tjerkgaast.

Wylster 463 (voorheen Wylster fan ‘e Wigêri) is de tweede goedgekeurde zoon van de modelpreferente Rypke 321-dochter Jeldou fan ‘e Wigêri. Eerder werd uit haar de hengst Haitse 425 goedgekeurd. Wylster is de eerste goedgekeurde zoon van Rindert 406. Was voor de andere beide hengsten op basis van de eindbeoordeling in de discipline rijpaard de goedkeuring al zo’n beetje binnen, voor Wylster had de jury nadrukkelijk aangegeven dat deze in het tuig een goed resultaat zou moeten halen om het dekbrevet te bemachtigen. De met een mooie voorhand gezegende Wylster slaagde in z’n missie doordat hij in het tuig veel balans en souplesse toonde en een imponerend gebruik van het voorbeen. Wylster 463 komt net als Wimer 461 ter dekking te staan bij hengstenstation Henswoude.

De resultaten:

11 Winfried stap draf galop hsw overg. rijpaard totaal
rijproef 7.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 83.5
Hinne 427 x Heinse 354 stap draf hsw overg. looplust menpaard totaal
menproef 6.5 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 82.0
Wimer 461 houding voorbeen achterbeen zweefm. looplust tuigpaard totaal
tuigproef 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.5 81.5

13 Wiebe K. stap draf galop hsw overg. rijpaard totaal
rijproef 8.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 79.5
Arjen 417 x Oege 267 stap draf hsw overg. looplust menpaard totaal
menproef 8.5 7.5 7.0 7.0 8.0 7.5 84.0
Wytse 462 houding voorbeen achterbeen zweefm. looplust tuigpaard totaal
tuigproef 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 83.5

18 Wylster fan ‘e Wigêri stap draf galop hsw overg. rijpaard totaal
rijproef 6.5 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 75.5
Rindert 406 x Rypke 321 stap draf hsw overg. looplust menpaard totaal
menproef 6.0 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 80.0
Wylster 463 houding voorbeen achterbeen zweefm. looplust tuigpaard totaal
tuigproef 7.0 8.5 6.5 7.5 8.0 7.5 82.5

Quelle: KFPS

(13) comments

Add Your Reply
>